Plán B

Pomoc a podpora pri riešení problémov návykových látok.

Gallery

Pohoda 2011 Pohoda 2011- malovanie vlastneho motivu na tricko Pohoda 2011 Pohoda 2011- team Plan B n.o. Pohoda 2011

Anketa

Z ktorého kraja pochádzate?

View Results

Loading ... Loading ...

Vitajte na stránke Plán B n.o.

Kontaktujte nás telefonicky na čísle: +421911556456 alebo mailom na  info@drogyinak.sk

AKTUALITY

(stránka aktualizovaná 08.07.2016)


 

Get Adobe Flash player

 


Pridajte sa k nám na FACEBOOKU a komunikujte s nami. Sledujme spolu zaujímavé novinky z oblasti drog, deľme sa o ne, prípadne sa nás pýtajte, čo vás zaujíma. Kľudne môžme právnu a sociálnu poradňu rozbehnúť aj tam. Pridajte sa k nám na www.facebook.com/ Plan B- drogy inak

 

106. Prečítajte si na drogriporter.hu ako revízia drogovej politiky a debata o nej na úrovni OSN úplne zlyhala.

“UN General Assembly Special Session on Drugs (UNGASS) adopted the outcome document without a debate, right before the real discussion could have started. Please read our short report from the UNGASS, New York:

http://drogriporter.hu/en/ungass_endbegan

 

105. Vznikla Platforma MVO v oblasti drog :-)

Čo je zmyslom platformy?

Všetky organizácie pôsobiace v platforme spája spoločná myšlienka ochrany verejného zdravia, zlepšovania podmienok výkonu aktivít v oblasti drogovej politiky a otvorenia zmysluplnej diskusie o efektívnych opatreniach na Slovensku. Jej členovia pôsobia v drogovej politike a chcú spoločne presadzovať záujmy tak, aby boli vypočutí a mohli hájiť nielen svoju prácu, ale najmä záujmy a práva ľudí, ktorí užívajú drogy a zasiahnutých komunít. Chcú preto predkladať kompetentným orgánom návrhy zmien smerujúce k zlepšeniu drogovej politiky, systému práce či pomoci užívateľom a užívateľkám drog.

Kto je členom platformy? 

Iniciatívu zastrešuje Plán B n.o, ktoré je spolu s OZ Odyseus, OZ Pomocná ruka, OZ Prima, RE/set, o.z. a Združením STORM zakladajúcimi členmi. Plán B n.o na aktivitu získal prostriedky z grantu MZSR.

Ak máte záujem o viac informácií alebo sa chcete stať členom platformy, neváhajte nás kontaktovať na  platformadrogy@drogyinak.sk.

104. Dávame do pozornosti rozhovor s Oscarom Pares, autorom správy Nadácie OSF o katalánskej drogovej politike, o miestnostiach určených na užívanie drog v Barcelone:

 

103.  Podporte nás, Plán B n.o., prosím formou darovania 2% dane

Chceme či nechceme, drogy a ich užívanie či zneužívanie sprevádzajú ľudstvo od nepamäti.

Keď už to tak je, aj Vy by ste si priali, aby sa minimalizovali problémy a trápenie spojené s ich užívaním, zneužívaním či kriminalizáciou?

My, Plán B, rozhodne áno.

Snažíme sa tieto problémy drog riešiť, minimalizovať a hľadať cesty, ako z nich von.

Poskytujeme právne a sociálne poradenstvo ľuďom, ktorí drogy sami berú, experimentujú s nimi a tiež ich blízkym či komunitám, v ktorých žijú. Snažíme sa ovplyvňovať drogovú politiku, aby nestála na predsudkoch a politikárčení, ale na faktoch.

Snažíme sa pomáhať – užívateľom, závislým, ich blízkym, ale aj spoločnosti.

V rámci rôznych projektov vzdelávame aj deti z detských domovov.

Pomôžte nám pomáhať.

Vopred Vám za Plán B ďakujeme!

www.drogyinak.sk

Vyplnené vyhlásenie vo forme MS WORD o si môžete stiahnuť vyhlasenie_2perc_2014-Plan B n.o.

Potvrdenie o zaplatení dane  si môžete stiahnuť Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2014

 

Postup,  dôležité odkazy, termíny a informácie nájdete Postup a dolezite info o darovani 2% Planu B

Potrebné údaje o Plán B n.o.:

právna forma- nezisková organizácia

adresa- Klemensova 15, 811 09 Bratislava

IČO- 42166357

 

102. Združenie Storm, Katedra sociálnej práce a sociálných vied UKF Nitra a Krajské osvetové stredisko v Nitre Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú odbornú konferenciu s názvom HARM REDUCTION- Aplikácia filozofie znižovania rizík v pomáhajúcich profesiách. Konferencia sa uskutoční dňa 19.11.2014 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Viac informácií na www.zdruzeniestorm.sk

Pozvánka

 

101. Európsky týždeň testovania na HIV 2014

Od 21. do 28. novembra sa bude konať európsky týždeň testovania ha HIV.

Táto iniciatíva má zjednotiť tvorcov verejnej politiky, zdravotníckych profesionálov a mimovládne organizácie v snahe zvýšiť informovanosť a mieru testovania na HIV v 53 krajinách Európy. Témou týždňa je ‘Hovorte o HIV. Testujte sa na HIV’ a jeho cieľom je posilniť pozitívny dialóg medzi ľuďmi, ktorí by mali mať prístup k testom na HIV a tými, ktorí tieto testy vykonávajú – aby ľudia neboli odradení od testovania a aby si zistili, aký je ich zdravotný stav ohľadom HIV. V súčasnosti okolo 30-50 % z 2.3 miliónov HIV pozitívnych ľudí žijúcich v Európe nevie, že sú HIV pozitívni. Európsky týždeň testovania na HIV koordinuje iniciatíva “HIV in Europe” , ktorá sa spolieha na Participujúcich partnerov z celej Európy, ktorí sa prihlásia a zorganizujú aktivity týkajúce sa zvyšovania povedomia o HIV zodpovedajúce ich potrebám a miestnej expertíze.

Viac informácií nájdete na: http://www.hivtestingweek.eu/home

 

100. V dňoch 23.-24.10.2014 sa uskutoční v Berlíne konferencia na tému: Korelácia medzi hepatitídou C a užívaním drog.

Na konferencii sa stretnú kľúčoví aktéri na HCV, zástupcovia komunít užívateľov drog, odborníci na harm reduction, zdravotníci, farmaceutické firmy a plno iných odborníkov. Viac informácií a registrácia na: http://conference.hepatitis-c-initiative.eu/

The program is fully under development right now. Beside the POLICY PLENARY DEBATES, we would like to highlight the following sessions already:
PRICING: Access to hepatitis C treatment in Europe and abroad – the politics on pricing
REASERCH: The changing HCV treatment landscape: Service user perspectives on new treatments
WORKSHOP: Preventing HCV: practical strategies to enhance safer injection programmes and develop ‘best practice’
WORKSHOP:The mobile FibroScan® : An innovative project of hepatitis screening among people who use drugs in “Ile-de-France” (Paris region) incl. a FibroScan® demonstration– Elisabeth Avril, Paris
TREATMENT: integrated care for the treatment of hepatitis C in people who use drugs
BARRIERS: Hepatitis C testing and treatment barriers among active drug users

99. Ahojte priatelia Plánu B :-)   S radosťou Vám oznamujeme, že už vlastne tradične bude Plán B na Pohode. Tak prídite do nášho stánku, kde budeme dávať právne a sociálne poradenstvo, máme plno užitočných rád aj v podobe letákov, budeme diskutovať o pripravovanej zmene legislatívy v tejto oblasti, máme plno informácií o situácii v poskytovaní substitučnej liečby v SR a plno iných aktivít…Tak sa na Vás tešííííme :-) )))))

 

98. Keďže veľmi často riešime prípady vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu a omamných látok a vy namietate rôzne pochybenia a nejasnosti v tomto procese, prečítajte si o vyšetrení na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok v organizme vodiča vozidla na stránke Ministerstva vnútra SR- http://www.minv.sk/?kontrola-pozitia-alkoholickych-latok-u-vodica a napíšte nám, ak sa budete chcieť poradiť.

 

97. FXB Centrum pre zdravie a ľudské práva na Harvardskej univerzite dáva vydalo piatu edíciu príručky The Health and Human Rights Resource Guide (Sprievodca zdravím a ľudskými právami).

Sprievodca je zazadrmo a je k dispozícii online aj na stiahnutie na webovej stránke http://hhrguide.org.

Sprievodca obsahuje nasledujúce témy :
1. Úvod do práva na zdravie
2. Starostlivosť o pacientov a ľudské práva
3. HIV, AIDS a ľudské práva
4. TB a ľudské práva
5. Harm reduction a ľudské práva
6. Paliatívna starostlivosť a ľudské práva
7. Detské zdravie a ľudské práva
8. Minority health a ľudské práva
9. LGBTI, zdravie a ľudské práva
10. Postihnutie,zdravie,život v komunite a ľudské práva

 

96. Plán B realizoval súbor seminárov v rámci projektu realizovaného s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR- v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2013 s cieľom zvýšiť informovanosť o substitučnej terapii a zvýšiť jej dostupnosť poskytovania.Informačné materiály zo seminárov na tému: Pacient so závislosťou od opioidov a ambulantná prax liečby závislostí nájdete na našej stránke http://www.drogyinak.sk/?page_id=344%2F .

 

95. Podporte nás prosím formou darovania 2% dane

Chceme či nechceme, drogy a ich užívanie či zneužívanie sprevádzajú ľudstvo od nepamäti.

Keď už to tak je, aj Vy by ste si priali, aby sa minimalizovali problémy a trápenie spojené s ich užívaním, zneužívaním či kriminalizáciou?

My, Plán B, rozhodne áno.

Snažíme sa tieto problémy drog riešiť, minimalizovať a hľadať cesty, ako z nich von. Poskytujeme právne a sociálne poradenstvo ľuďom, ktorí drogy sami berú, experimentujú s nimi a tiež ich blízkym či komunitám, v ktorých žijú. Snažíme sa ovplyvňovať drogovú politiku, aby nestála na predsudkoch a politikárčení, ale na faktoch.

Snažíme sa pomáhať – užívateľom, závislým, ich blízkym, ale aj spoločnosti.

Pomôžte nám pomáhať.

Vopred Vám za Plán B ďakujeme!

 

Postup ako môžte darovať 2 alebo 3 % nájdete tu

Vyplnené vyhlásenie vo forme MS WORD si môžte stiahnuť : Vyhlasenie2percenta PLANB_2013

Potrebné údaje o Plán B n.o.:

právna forma- nezisková organizácia

adresa- Klemensova 15, 811 09 Bratislava

IČO- 42166357

 

94. Nezisková organizácia Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie, n.o., spustila vo februári 2014 prevádzku zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore Medicína drogových závislostí. Ide o jedinú špecializovanú ambulanciu pre alkoholizmus a drogové závislosti v Trnavskom samosprávnom kraji. Všetky informácie o ambulancii nájdete na našej stránke: http://www.drogyinak.sk/?page_id=57

 

93. V sekcii knižnica je dostupný na stiahnutie Zborník príspevkov z odbornej konferencie Združenia Storm s titulom Obchodovanie s ľuďmi- prevencia, výskum, prax.

 

92. Dávame do pozornosti niekoľko videí z Drug Policy Reform Conference z Denveru, kde sa diskutovalo o tom, ako ukončiť globálnu vojnu proti drogám:

http://www.youtube.com/watch?v=7-4Gk34NT2I- Ifetayo Harvey, aktivista, ktorého otec bol uväznený a neskôr deportovaný kvôli vojne proti drogám

http://www.youtube.com/watch?v=Y2BTnca36XM- Reverend Sanders, člen predstavenstva organizácie Drug Policy Alliance

http://www.youtube.com/watch?v=lQ5ZAcgZrkc- Etán Nadelmann, šéf Drug Policy Alliance

youtube.com/watch?v=e5wRnev3PQ4- Kongresman Jared Polis, ktorý predstavil legislatívu, ktorá by znamenala koniec prohibície marihuany

 

91. Pozrite si video, ktoré dokumentuje skúsenosti s liečbou mladistvých z Macedónska a Viedne:
http://www.youtube.com/watch?v=fXqE2RweRA0

 

90. Dňa 31. júla snemovňa reprezentantov v Uruguaji hlasovala za právnu reguláciu domáceho trhu s kanabisom, (Uruguay voted in favour of the legal regulation of the domestic cannabis market) a v septemberi Obamova administratíva rozhodla o tom, že neotvorí otázku legalizácie rekreačného užívania marihuany na úrovni štátu (not to challenge the state-level legalization of recreational marijuana use). Pre globálnu debatu o drogovej politike a pre diskusiu o kanabise ako takom, je tretia tretina tohto roka významným momentom v histórii, keďže smerovanie tejto disusie sa stalo nezvratným. K ďalším významným momentom patri to, že sa drogová problematika stala témou kolumbijských mierových rozhovorov  (Colombian peace talks) skúmanie možnosťi exportného trhu pre koku (options for coca export markets) a možné ukončenie zákazu týkajúceho sa kratomu v Thajsku (lifting of the ban on kratom in Thailand).

 

89. LONDÝN 15. augusta (WEBNOVINY) – Britskí zdravotníci nakazení vírusom HIV už nebudú mať zakázané pracovať vo verejných nemocniciach a budú môcť vykonávať všetky úkony ako ich zdraví kolegovia. Vo štvrtok o tom informovali miestne úrady.

 

Nakazení členovia personálu predtým nemohli napríklad vykonávať chirurgické zákroky, alebo pracovať v zubných ambulanciách pre obavy z nakazenia pacientov. Britské úrady opatrenie zrušili s odôvodnením, že neexistujú dôkazy o riziku prenosu vírusu z nakazených lekárov a sestier na pacientov. Takýto prípad pritom celosvetovo zaznamenali len štyrikrát, pričom v Británii sa tak nestalo ani raz.

 

 

88. HCLU European Drug Policy Initiative pozvali skupinu novinárov  na konferenciu o harm reduction vo Vilniuse, ktorej sa zúčastnili novinári z Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Poľska, Slovínska, Slovenska, Maďarska a Rumunska.  Prečítajte si článok o tejto akcii a dozviete sa viac: http://drogriporter.hu/en/HRIC_Vilnius_media_scholarship_report

Chceli by sme tiež upozorniť na krátke video, rozhovor s Jean-Paul Grund o droge “Krokodil”.
Video si môžte pozrieť tu: http://drogriporter.hu/en/krokodil

87. Reč Ethana Nadelmanna, vedúceho Drug Policy Alliance, ktorú predniesol na medzinárodnej harm reduction konferencii vo Vilnius, si môžete pozriet na:

 

86. AHOJTE, PLAN B BUDE  MAŤ STÁNOK NA FESTIVALE POHODA V SEKTORE NEZISKOVIEK :-) BUDEME POSKZTOVAŤ PRÁVNE A SOCIÁLNE PORADENSTVO? ROYDÁVAŤ NA SPRÁVNE ODPOVEDE V KVÍZOCH ODZNAKY A DEBATOVAŤ A ZODPOVEDÁVAŤ OTÁZKY…TAK PRÍDITE NÁS POZRIEŤ, TEŠÍME SA NA VÁS

 

85. Zmeny cien Suboxoe od 1.7.2013- 1.7.2013:

Suboxone 2mg/0,5mg – tbl slg 7×2 mg/0,5 mg (blis.nylon/Al/PVC) – účinná látka: Buprenorfín a naloxón p.o. 2mg/O,5 mg tbl.slg- úhrada ZP- 3,95 EUR, konečná cena 6,19 EUR a doplatok pacienta je 2,24 EUR.
Suboxone 8mg/2mg- tbl slg 7×8 mg/2 mg (blis.nylon/Al/PVC)- účinná látka: Buprenorfín a naloxón p.o. 8mg/2 mg tbl.slg- úhrada ZP- 10,57 EUR, konečná cena 16,42 EUR a doplatok pacienta je 5,85 EUR.

 

84. Pozrite si video- odkaz nahraný vo Viedni s Dashou Ocheret, ktorá Vás pozýva do Vilniusu na nadchádzajúcu Medzinárodnú konferenciu harm reduction!

odkaz tu:http://www.youtube.com/watch?v=LBpbBW7xp-o

 

83. Dávame do pozornosti Zborník z konferencie organizovanej Združením STORM k 10-temu výročiu ich existencie. Môžte si ho stiahnuť tu:Zmyslupnosť nízkoprah. programov Združenie STORM

 

82. Milosrdní bratia bezplatne ošetrujú každú stredu od 17:30 do 20:00 hod. v ich sanitke na námestí SNP v Bratislave. Ošetrujú rany a zuby, taktiež vedia pomôcť aj s horúčkami, vedia človeka vziať aj na pohotovosť.  Nemusíte mať preukaz poistenca.

 

81.  Sami rozhodnite o 2 % Vašich zaplatených daní
Milí priatelia, podporovatelia,
Prichádza čas, kedy sa všetky neziskové organizácie, združenia a inštitúcie snažia uchádzať o Vašu priazeň a podporu, vrátane nás. Každý z nás veríme tej svojej oblasti a sme presvedčený o jej nespochybniteľnom význame. Aj my.
Téma, ktorej sa venujeme, je témou, v ktorej je veľa bolesti, problémov, kriminality, pohnutých osudov,  ale aj nádeje a možností vystúpiť zo začarovaného kruhu a pokúsiť sa o zmenu.
Svet bez nelegálnych drog by mohol byť svetom, kde je týchto problémov menej. Či chceme, alebo nie, taký svet nikdy nebude, a preto je našou zodpovednosťou sa učiť s týmito otázkami vysporiadať, poskytovať pomoc a hľadať riešenia, ktoré sú pragmatické a vedú k zlepšeniu, či už zdravotnej, alebo spoločenskej či právnej situácie tých, ktorých sa to týka. A že si tí ľudia môžu za to sami? Nie, nikto si nepovie pri prvom experimente, že sa chce stať závislý. Každý človek si myslí, že to zvládne.
Naša organizácia – Plán B, sa snaží pomáhať ľuďom, ktorí sa kvôli drogám dostali do problémov, ako aj ich blízkym. Pomôžte nám pomáhať.
Je tu opäť čas, kedy môžete venovať svoje 2% zo svojej  dane z príjmu práve nám, neziskovej organizácii Plán B n.o. Vopred Vám ďakujeme, ak sa rozhodnete podporiť našu prácu..
Do 15.2.2013 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať výšku dane (musí byť vyššia ako 3,32 EUR) a tú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Vyplnené vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.4.2013 na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.
Ď A K U J E M E  Ď A K U J E M E  Ď A K U J E M E  Ď A K U J E M E  Ď A K U J E M E  Ď A K U J E M E
Kto môže darovať 2%
Môže tak urobiť každá fyzická a právnická osoba zo svojich daní za rok 2012 (zamestnanec, živnostník aj firma). Výška 2% z dane fyzickej osoby však musí byť minimálne 3,32 € a môžete ju poukázať len jednej neziskovej organizácií. 2% z dane môže poukázať každá fyzická osoba. Právnická osoba môže poukázať 2%, ak počas roka sama darovala na podporu neziskových organizácií sumu aspoň 0,5% svojej dane. Inak môže poukázať len 1,5%. Výška 1,5%/2% je minimálne 8,30 € pre jedného prijímateľa a môže sa poukázať jednému alebo viacerým prijímateľom.
Čo treba pre poukázanie 2% z dane urobiť
Podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov môžete poskytnúť 2%/3z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie. Nepredstavuje to pre Vás žiaden výdaj navyše. Daň musíte v každom prípade zaplatiť celú, ale môžete sa rozhodnúť, či celá pôjde do štátneho rozpočtu, alebo 2% z nej poukážete na Plán B n.o. (čiže štát si nechá len zvyšných 98% / 97%). Keďže jednotlivé daňové úrady prevádzajú sumy organizáciám, ktoré získali z podielu dane spoločným prevodom, zachováva sa anonymita darcu a výška jeho príspevku. Postup pri poukazovaní podielu dane sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, podávate si daňové priznanie, alebo ste firma.
Ako na to?
1. Mám príjem iba od jedného zamestnávateľa (t. j. ste zamestnanec a Váš zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň)
§  Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo  Potvrdenie o zaplatení dane 2012. Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň (treba uviesť rok 2012). Z tejto sumy si vypočítajte 2% z vašej dane (celková výška dane x 2/100).
§  Ak sú Vaše 2%minimálne 3,32 €, môžete ich celé alebo časť z nich venovať Plánu B. Napíšte výšku vašich 2%z dane do tlačiva Vyhlásenie (Vyhlásenie: riadok 10).
§  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie   spolu s Potvrdením, doručte  do 30. 4. 2013 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.
2. Podávam si daňové priznanie sám ako fyzická osoba
§  V  daňovom priznaní pre fyzické osoby (TYP A, TYP B) sú uvedené rubriky na poukázanie 2% alebo 3% z dane v prospech 1 prijímateľa.
§  Výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 3,32 €.
§  Do daňového priznania vpíšte identifikačné údaje Plán B n.o. (nájdete nižšie).
§  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2013 na daňový úrad podľa miesta vášho trvalého bydliska. Ak poukazujete 3%, treba súčasne doručiť aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti (vzory nižšie), ktoré získate od občianskeho združenia, v ktorom pôsobí ako dobrovoľník.
 3. Podávam si daňové priznanie sám ako právnická osoba
§  V  daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 1,5% alebo 2% z dane v prospech viacerých prijímateľov.
§  Do daňového priznania vpíšte identifikačné údaje Plán B n.o.
§  Poukázať 1,5% alebo 2% z dane môžete ak tento podiel dane je minimálne 8,30 €.
§  Poukázať 2% z dane môžete ak najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2012 (31.3.2013) poskytnete dar v sume zodpovedajúcej 0,5% daňovej povinnosti organizácii nezaloženej na podnikanie (tento dar môže dať právnická osoba akejkoľvek organizácii). V opačnom prípade môžete poukázať podiel dane najviac 1,5%.
§  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2013 na daňový úrad podľa miesta sídla vašej firmy.
Údaje o prijímateľovi – identifikačné údaje Plán B n.o.
Názov:    Plán B n.o.
Sídlo:    Klemensova 15, 811 09 Bratislava
Právna forma:    Nezisková organizácia
IČO:    42166357
(kód SID nemáme pridelený – príslušnú kolónku za lomítkom nevypĺňajte)

Budeme Vám vďačné, ak o možnosti venovať 2% zaplatenej dane pre Plán B n.o. dáte vedieť aj Vašim priateľom, kolegom v práci či známym.  V prípade akýchkoľvek otázok Vám radi poradíme.
Kontaktujte nás prosím na adrese info@drogyinak.sk,  alebo na telefónnom čísle 0911 556 456
ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU!

80.  Pozrite si krátky film o priekopníckom prístupe k drogovej politike v otázkach konopných drog v štáte Washington. HCLU tím urobil rozhovory s viacerými profesionálmi a aktivistami aby zistil, prečo ľudia hlasovali ZA I-502 – iniciatívu upravujúcu zdaňovanie a reguláciu marihuany a tiež aby sa dopátrali, aké sú následky takéhoto kroku, primárne aká môže byť reakcia federálnej vlády.

video je v angličtine: http://drogriporter.hu/en/node/2267

 

79. Oznam o nadchádzajúcej konferencii CITY HEALTH 2013 pre dobrovoľnícke organizácie pracujúce v oblasti zdravia, drog a drogových závislostí.  Konferencia je organizovaná v spolupráci s Knowledge Action Change  a Esprit de Bois a bude sa konať v Glasgow Science Centre, v pondelok 4. a utorok 5. novembra 2013. Organizátori: SCVO, Turning Point Škótsko, KAC, Esprit de Bois.

Viac na:  www.cityhealthinternational.org

 

78. Webová stránka TalkingDrugs (http://www.talkingdrugs.org/) bola redizajnovaná.  Je k dispozícii v 27 jazykoch a poskytuje priestor pre ľudí, aby zdieľali príbehy o drogách a drogovej politike. Poskytuje množstvo informácií z oblasti protidrogovej politiky a harm reduction.

 

77.  Možnosť uchádzať sa o stáž vo Vancouveri pre pracovníkov v oblasti harm reduction!  PHS Internship Program

This is an opportunity for harm reductionists from around the world to spend a six-week internship with the PHS Community Services Society in Vancouver, Canada. For more information about the PHS, please follow this link to an interactive Prezi: http://prezi.com/ngwphuswfzwu/phs-at-osi

Interns should be activists and/or service providers working in the field of harm reduction in countries where IHRD is engaged. There is no requirement that an intern have a professional specialization. In fact, clinical professionals such as physicians and nurses may not practice in Canada and so this type of work is outside of the scope of this internship. The focus of the internship is on NGO staff, support workers, outreach workers, activists and leaders in the field of harm reduction.

We will have space for 4 interns over the course of this pilot year.  The internships are 6 weeks long starting April 15, June 10, August 5, and September 30, 2013. The deadlines for applications are February 15, April 10, June 5, and July 30, 2013, respectively. All internship applications must be accompanied by an official nomination form; IHRD staff may act as nominators if you wish.

Interns will not receive financial compensation for their time or their work, but their transportation and lodging will be covered and they will receive a modest, daily per diem to cover their food and incidentals.
76.  Námietky proti výhrade Bolívie k umožneniu žuvaniu listov koky v dohovoroch OSN

Spojené štáty americké, Veľká Británia, Švéedsko a Taliansko dali vyrozumenie o svojich námietkach
Tom Blickman, 4. januára 2013
K námietke USA a Veľkej Británii proti opätovnému začleneniu Bolívie medzi signatárov Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961 sa pripojilo Švédsko potom, ako Bolívia vypovedala Dohovor a požiadala o opätovné začlenenie s výhradou, ktorá umožňuje tradičný zvyk žuvania listov koky v tejto krajine. Námietku vznieslo aj Taliansko, ale námietka Švédska je mimoriadne znepokojujúca.
Jednotný dohovor OSN o omamných látkach z roku 1961 stanovuje, že žuvanie listov koky by malo byť postupne vymýtené do 25 rokov od roku, kedy Dohovor vstúpil do platnosti (1964). Tento verdikt sa opiera o správu Komisie na skúmanie listu koky z roku 1950 založenej na predsudkoch, ktorá neobsahovala žiadne vážne dôkazy opodstatňujúce tento zákaz.

viac čítajte v angličtine na: http://druglawreform.info/en/weblog/item/4245-objections-to-bolivias-reservation-to-allow-coca-chewing-in-the-un-conventions

 

75. ​Pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky prezident Ivan Gašparovič udelil 2. januára 2013 amnestiu. Právo hlavy štátu odpúšťať a zmierňovať tresty formou amnestie je upravené v Ústave Slovenskej republiky.

Podrobnosti na: http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=1694

 

74. Vypískať násilie! Kampaň 16 dní aktivizmu je iniciatívou na zastavenie násilia páchaného na ženách. Táto kampaň je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. Spoločne môžeme bojovať proti násiliu páchanému na ženách, aby naše mamy, dcéry, tety, sesternice, staré mamy, známe, priateľky a kolegyne mohli žiť život bez násilia. Kampaň Vypískať násilie sa realizovala 25.11. Michalovce/Prešov/Spišská Nová ves/Martin, 09.12. Poprad, 10.12. Košice/Bratislava.

Viac na: http://www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/kampan_2012/vypiskajme_nasilie.php

A aj Plán B vypískal násilie a zapojil sa do medzinárodného projektu DAPHNE, ktorého cieľom je pomáhať ženám, primárne užívateľkam drog, ktoré  zažívajú násilie. Výsledkom sú letáky, video a program pomoci. Viec o projekte na : http://www.daphnepioppo.eu/index.php/en/

 

73.  Toto video dokumentuje priekopnícku prácu organizácie Initiative for Health v oblasti harm reduction (znižovania škôd spojených s užívaním drog), ktorá pôsobí v Sofii (Bulharsko):

http://drogriporter.hu/en/bulgaria_2


72. V roku 2001 Portugalsko urobilo odvážny krok a zmenilo a presmerovalo svoju drogovú politiku – od zatýkania a krliminalizácie uživateľov drog prešlo sa začalo zameriavať na rozumné intervencie v oblasti zdravia. Ako sa dopracovali politici vládnuci v katolíckej a konzervatívnej krajine k zhode o potrebe dekriminalizácie? Ako funguje tento systém? A je efektívny? Desať rokov po dekriminalizácii, filmový štáb HCLU zašiel do Lisabonu a Porta, aby sa dozvedel odpovede na tieto otázky. Nájdete ich v poslednom filme HCLU, vyrobenom v spolupráci s APDES (mimovládnou organizáciou) v rámci European Drug Policy Initiative. Film hovorí o príbehu dekriminalizácie z rôznych uhlov pohľadu, očami tých, ktorí ju pripravovali, uplatňujú a vyhodnocujú.

Film si pozriete na:

http://drogriporter.hu/en/portugal10

 

71. Prečítajte si list popredných mimovládnych organizácií pracujúcich v oblasti zlepšovania životov ľudí užívajúcich drogy, adresovaný Gbrielovi Jaramillovi, generálnemu riaditeľovi Globálneho fondu. List reaguje na ostatný  vývoja  v Globálnom fonde a potrebných relevantných krokov zo strany sekretariátu Globálneho fondu s cieľom zabezpečiť, aby otázky harm reduction (znižovania škôd spojených s užívaním drog) ostali v centre záujmu politiky tejto inštitúcie. Zároveň si môžete prečítať aj jeho odpoveď na týto výzvu. Oba dokumenty sú v anglickom jazyku tu

 

70. Prečítajte si správu A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Policies in Practice Across the Globe (Tichá revolúcia: drogové politiky zamerané na dekriminalizáciu v praxi), ktorú vydalo International Drug Policy Consortium (IDPC). Táto publikácia skúma príklady viac ako 20 krajín na celom svete. Štúdia bola realizovaná v rámci kampane “Drugs: It’s Time for Better Laws” (Drogy: je čas na lepšie zákony). Celú správu si môžete prečítať v anglickom jazyku tu

Ukraina sa rovnako pokúša vykročiť smerom pragmatickej drogovej politiky. V rámci projektu realizovaného  AIDS Alliance-Ukraine v spolupráci s ďalšími inštitúciami a zásadným vkladom UIPHP, finančne podporenom  International Renaissance Foundation bol vypracovaný návrh národnej drogovej stratégie. Pokiaľ ju schváli prezident republiky, tento dokument bude predstavovať základ pre posun od presadzovania práva v otázkach súvisiacich s drogami k prevencii, liečbe a práci terapeutických komunít pre osoby závislé od drog, spolu so zabezpečením dostupnosti najpotrebnejších liekov.

 

69. Všetci záujemci pracujúci s užívateľmi drog, v oblasti liečby, drogovej politiky, harm reduction môžu zasielať abstrakty do 30.11.2012. Témou 23. medzinárodnej konferencie o harm reduction (International Harm Reduction Conference), ktorá s abude konať 9.-12-6-2013 vo Vilniuse, Litve, organizovanej  Harm Reduction International v partnerstve s Eurasian Harm Reduction Network je ‘The Value/s of Harm Reduction’ (Hodnota/hodnoty harm reduction). Konferencia sa zameria na urgentnú potrebu zabezpečenia dostatočnej politickej a finančnej podpory riešenia HIV epidémie spojenej s injekčným užívaním drog, ktorá je prítomná v mnohých častiach sveta, ako aj etickým základom prístupu harm reduction (znižovania škôd spojených s užívaním drog).

Viac o tom, ako môžete zaslať abstrakt na konferenciu sa dozviete na abstract submission system

 

68. 23. medzinárodná konferencia harm reduction sa uskutoční 9.-12.6.2013 v Litve, vo Vilniuse. Oficiálnou témou konferencie je  The Value/s of Harm eduction (Hodnoty a význam harm reduction).

Viac: http://www.harm-reduction.org/

 

67. Stránka informujúca o substitučnej terapii je v novom šate a poskytuje aktuálne informácie o substitučnej (náhradnej) terapii na Slovensku. Substitučná terapia je určená hlavne pre ľudí, ktorí dlhodobo užívajú opioidy (napr. heroín, tramal), avšak v danom momente ešte nie sú pripravení na abstinenciu. Táto liečba dáva možnosť stabilizovať svoj život, prestať riešiť výlučne nelegálne drogy (ako, kde a za čo ich zohnať), znížiť riziká spojené s ich užívaním (napríklad riziko prenosu infekčných ochorení), nájsť si zamestnanie, začať obnovovať svoje sociálne väzby.
Navštívte: http://www.substitucna-liecba.sk/

 

66. Článok: Matoviča rozčúlil heroín, Poliačika útok zo zadu. čítajte viac: http://spravy.pravda.sk/matovica-rozculil-heroin-poliacika-utok-zozadu-f5x-/sk_domace.asp?c=A120911_141436_sk_domace_p58

 

65. Priznanie poslanca Poliačika zo strany SAS vyvolalo búrlivé reakcie nielen jeho kolegu Matloviča. Incident v slovenskom parlamente sa dostal aj do pozornosti kolegov na medzinárodnej úrovni venujúcich sa mapovaniu drogovej politiky vo svete.

viac: http://www.topky.sk/cl/100535/1322194/Sokujuce-priznanie-Poliacika-z-SaS–Vyskusal-som-heroin-aj-pervitin-

a aj drugreporter sa o to zaujimal: http://drogriporter.hu/en/node/2191

 

64.  Európske monitorovacie centrum pre drogy distribuuje  upozornenie  pre užívateľov heroínu, ktoré pripravila Medzinárodná sieť ľudí užívajúcich drogy (INPUD), a to vzhľadom na opätovný výskyt kontaminovaného heroínu. Oba letáky si možno voľne stiahnuť aj na: http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=Library&page=Document&DocumentID=967 

 

63. Generálny tajomník OSN vymenoval Michela Kazatchkineho ako jeho osobitného vyslanca pre HIV / AIDS pre východnú Európu a strednú Áziu. “východná Európa a stredná Ázia sa stále stretávajú s obrovskými problémami s HIV,” povedal Michel Sidibé, výkonný riaditeľ Spoločného programu OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS). “S jeho skúsenosťami  a vedením, som presvedčený, že pán Kazatchkine bude robiť vynikajúcu prácu v úsilí zvrátiť epidémiu v tomto kľúčovom regióne.” V roku 2011 bolo 1,5 milióna ľudí žijúcich s HIV vo Východnej Európe a Strednej Ázii, a 170 000 ľudí bolo novo infikovaných vírusom. Nových infekcií v regióne pribudlo o viac ako 22% od roku 2005 a nie je tam žiadne znamenie, že epidémia sa spomaľuje.

 

62. Anya Sarang len pár dní pred Medzinárodným dňom boja proti drogám robila rozhovor s dvoma ženami, ktoré užívajú drogy a pracujú v sex-biznise v Jekaterinburgu. Hovoria aj o praktikách polície.

Čítajte viac:  http://en.rylkov-fond.org/blog/voices-from-russia/sex-workers-yekaterinburg/

 

61. “Niekto musí byť prvý…Regulácia konope v Uruguaji”. Uruguaj môže byť na najlepšej ceste stať sa prvou krajinou, ktorá sa rozhodne pre kontrolovaný a zákonom regulovaný trh konope pre liečebné i rekreačné účely, vrátane pestovania a distribúciu. Čítajte viac: http://www.druglawreform.info/en/weblog/item/3676-someone-has-to-be-first

 

60. Global Drug Policy Program zverejnil novú správu o drogovej politike v Českej republike, o osvedčených postupoch v národnej protidrogovej politike. Prečítajte si viac a pozrite si video od The Hungarian Civil Liberties Union: http://www.soros.org/voices/czech-republic-exemplifies-smart-and-humane-…

 

59. Stále viac krajín po celom svete mení svoju protidrogovú politiku tým, že ruší kriminalizáciu tých, ktorí užívajú a držia drogy pre vlastnú spotrebu. Táto dekriminalizácia znamená, že rušia trestné sankcie a pristupujú k administratívnym. Správa je k dispozícii tu: http://www.release.org.uk/publications/drug-decriminalisation-policies-in-practice-across-the-globe

 

58. HCLU, spolu s Mito, Budapeštianskou komunikačnou agentúrou vytvorili on-line počítačové hry, ktoré majú vzdelávať verejnosť o dôsledkoch globálnej vojny proti drogám a zvyšovať povedomie o nákladoch na  kampaň: http://drugwarhero.org

 

57. Prejav Michela Kazatchkineho:  Drogová vojna podnietila epidémiu AIDS.  Bez ohľadu na ľudské práva ľudí, ktorí užívajú drogy nemôžeme bojovať proti epidémii HIV/AIDS: http://drogriporter.hu/en/kazaspeech

 

56. Aktivisti prerušili  tlačovú konferenciu AIDS 2012, aby vyjadrili pocit zrady zo strany organizátorov konferencie  AIDS 2012. Pozrite sa na video správy užívateľov drog, ktorí sa nemohli zúčastniť konferencie:http://drogriporter.hu/en/node/2169

 

55. Video o tom, ako kanadskí aktivisti narušili prejav kanadského Ministra zdravotníctva, ktorý odmieta prijať dôkazy o tom, že harm reduction funguje: http://drogriporter.hu/en/eekevidence

 

54. Silný prejav Stephena Lewisa o neúspešnej vojne proti drogám: http://drogriporter.hu/en/node/2171

 

53. Dávame do pozornosti stránku UNAIDS (http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/togetherwewillendaids/index.html), ktorá rozbehla kampaň “Together we will and AIDS”.

 

52. Nový film o pochode vo Washingtone za ľudské práva a ekonomickú spravodlivosť.

film:http://drogriporter.hu/en/washington_march

 

51. Tento rok Komisia pre omamné látky (CND) oslavuje 100. výročie prvej medzinárodnej konvencie o ópiu. Čo povedal hlavný odborník OSN na drogovú politiku o týchto 100 rokov, je to úspech? Súhlasili s ním delegáti mimovládnych organizácií? Aký je význam reči Eva Moralesa, prezidenta Bolívie? Aké sú šance na reformné hnutie drog v Latinskej Amerike? Aký je vplyv uznesenia CND všeobecne? Pozrite si nový film HCLU s odpoveďami na tieto otázky od Yury Fedotov, Gil Kerlikowske, Martin Jelsma, Damon Barret, Allen Vymazať a Mike Trace!
Viac informácií a film tu: http://drogriporter.hu/en/node/2044

 

50. Tatiana Hičárová bude 13.4. 2012 v Slovenskom rozhlase informovať o Záverečnej správe projektu “Stav a dostupnosť substitučnej terapie na Slovensku”. tento projekt realizovala organizácia Plán B s finančnou podporou Úradu vlády SR.

 

49.  HCLU prostredníctvom videa informovali o  tlačovej konferencie ruskej delegácie Komisie pre omamné látky (CND), kde sa pýtali  hlavného odborníka na drogovú politiku v Rusku, Viktora Ivanova, prečo jeho “Federal Drug Control Service” rozhodol o zrušení internetovej stránky Nadácie Andrey Rylkov (ARF- mimovládna organizácia, ktorá prevádzkovala prvý a jediný výmenný program ihiel a striekačiek v Moskve). Vo svojej odpovedi obvinil Ivanov ARF z predaja metadónu na webovej stránke! Pozrite si film o tlačovej konferencii, v ktorej prizvali odborníkov, aby sa vyjadrili k  slovám Ivanova.

Film a viac info tu: http://drogriporter.hu/en/helpARF

A otvorený list tu: ARF press_release on Ivanov letter

 

48. Prvá česká klinika adiktológie, zameraná na liečbu, prevenciu a výskum závislosti na alkohole a nelegálnych drogách, bola 3.4.2012 otvorená v Prahe. Vznikla vo Všeobecnej fakultnej nemocnici (VFN) spojením Centra adiktológie a Oddelenia pre liečbu závislostí. Nadväzuje na dielo zakladateľa liečby závislostí docenta Jaroslava Skaly, ktorý v roku 1951 založil u Apolinára prvú záchytku na svete ako zdravotnícke zariadenie.

Viac sa dočítate na: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prvni-ceska-klinika-adiktologie-navazuje-na-odkaz-docenta-skaly/777360

 

47. Záznam z verejnej diskusie  o dekriminalizácii marihuany s našou Táňou Hičárovou, s Daphne Bergsma- veľvyslankyňa Holandského kráľovstva a poslancami NR SR zo strany Sas. Naozaj zaujímavé- pozrite na: http://www.strana-sas.sk/stanovisko-sas-k-dekriminalizacii-marihuany/719

 

46. EAC (European AIDS Clinical Society) dávajú do pozornosti registráciu všetkých svojich pripravovaných vzdelávacích programov EAC.  Jedná sa o program, najmä pre kliniky HIV v zaostalých krajinách. Štipendiá sú k dispozícii.

Informácie o všetkých EAC vzdelávacích programov pozri http://www.europeanaidsclinicalsociety.org/ ~ ~ V.
Žiadosti sú prijímané on-line až do 16. marca 2012 na adrese http:// http://react-profile.org/eacs/ ~ ~ pobj.
45. Film Eugena Jareckého o zlyhaní “vojny proti drogám” vyhral Cenu Veľkej poroty v kategórii amerických dokumentárnych filmov na filmovom festivale Sundance.

http://filmguide.sundance.org/film/120108/the_house_i_live_in

 

44. Pozývame Vás na verejnú diskusiu o dekriminalizácii marihuany s poslancami NRSR (zástupcami SaS), ktorej sa zúčastní aj naša kolegyňa Táňa. Bude to 15.2.2012, 18:00 až 20:00 hod, na Priemyselnej ulici 8, Liberálny dom.

Plagát nájdete na našom facebookovom profile Droga vo vrecku, paragraf na krku: http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=10150593378753189&set=o.217809611112&type=1&theater

 

43. Chcete vedieť ako môžete zabrániť úmrtiu z predávkovania a infekciám medzi užívateľmi drog vo vašej krajine? Pozrite si nový film HCLU: http://drogriporter.hu/en/fixerum

 

42. Maďarská vláda sa rozhodla odmietnuť progresívnu protidrogovú stratégiu v krajine a navrhnúť novú. Viac: http://eudrugpolicy.org/7reasons

 

41. Reportéri v tímu HCLU natočili rozhovor v dánsku o tom, prečo sa niektoré štáty rozhodli legalizovať drogy a ako.

Video tu: http://drogriporter.hu/en/node/1967

V Kalifornii zase natočili video s aktivistami z rôznych organizácií o najnovšom vývoji boja za legalizáciu marihuany v USA.

Video a správa tu: http://drogriporter.hu/en/nextlevel

HCLU o reformách protidrogovej politiky v Poľskuhttp://eudrugpolicy.org/node/108

HCLU o pouličnej akcii v Bulharsku na podporu reforiem protidrogovej politikyhttp://eudrugpolicy.org/node/107

Rumunská vláda vydala nové mimoriadne nariadenie, ktorým sa menia existujúce právne predpisy ohľadne drog: http://eudrugpolicy.org/node/105

 

40. Informujeme vás, že vyšiel nový materiál o dostupnosti substitučnej terapie v euroázijskom regióne.

Viac tu: http://www.idpc.net/publications/idpc-briefing-ost-in-eurasia

 

39.  Článok o tom, že díleri nie sú hlavné obete vojny proti drogám, trestajú sa stále prevažne užívatelia.

Viac: http://www.sme.sk/c/6179545/dileri-nie-su-hlavne-obete-vojny.html 

 

38. Český exminister Ivan Langer prezradil: Trávu som fajčil, kriminalizovať húličov je pomýlené

Viac: http://www.topky.sk/cl/10/1293228/EXKLUZIVNE-Cesky-exminister–Travu-som-fajcil–kriminalizovat-hulicov-je-pomylene

 

37. Pri príležitosti svetového dňa AIDS, Youth RISE vydali krátke video, ktoré upozorňuje na ohrozenie mladých ľudí, ktorí užívajú drogy, na HIV.

Pozrite video: http://www.youtube.com/watch?v=YuyzbeVD7XE<http://www.youtube.com/watch?v=ccLdVeu9G34

 

36.Nový HCLU blogpost a toto silné video dáva nahliadnuť do budúcnosti psychadelickej medicíny v paliatívnej starostlivosti – prosím sledovať!
Sledujte tu: http://drogriporter.hu/en/mdmahelped

 

35. Globálny fond prijal novú stratégiu s cieľom zachrániť 10 miliónov životov do roku 2016
ACCRA, Ghana – Rada Globálneho fondu boja proti AIDS, tuberkulóze a malárii prijala novú stratégiu, ktorá zaväzuje inštitúcie spolupracovať s implementujúcimi krajinami a partnerskými organizáciami udržať a zlepšiť výsledky boja proti pandémii. Ašpiráciou Globálneho fondu je zásadným spôsobom prispieť k dosiahnutiu medzinárodných cieľov tým, že zachráni 10 miliónov životov a predíde 140-180 miliónom nových infekcií AIDS, tuberkulózy a malárie v rokoch 2012 až 2016.

Informácie o práci Globálneho fondu tu: www.theglobalfund.org


34. Český preklad dokumentu: GLOBÁLNÍ VÁLKA PROTI DROGÁM SELHALA. Čítajte:globalni_valka_proti_drogam_selhala

 

33. Nalaxon sa používa v náhlych prípadoch predávkovania s cieľom zabrániť úmrtiu.  Všeobecní lekári vo Veľkej Británii majú dostať zelenú a začať predpisovať Naloxonové balíčky na domov (život zachraňujúce injekčné balíčky), ktoré presadzoval škótsky prelomový program Take Home Naloxone. Škótske drogové fórum (Scottish Drugs Forum) zistilo, že Regulačný orgán pre liečivá a zdravotnú starostlivosť Veľkej Británie (UK Medicines and Health Care Regulatory Agency (MHRA)) súhlasil s udelením licencie pre naloxonové injekčné balíčky pre urgentné použitie. Ide o zásadný krok umožňujúci všeobecným lekárom, aby ich predpisovali.

Tento krok, ktorý aktívne podporovalo Škótske drogové fórum  znamená, že k balíčkom by mal mať prístup väčší počet pacientov s tým, že by sa malo znížiť počet úmrtí spojených s užitím nelegálnych drog.

Viac nájdete na: http://www.sdf.org.uk/sdf/5111.html

 

32. Harm Reduction International oznámilo sprevádzkovanie nového interaktívneho e-nástroja Global State of Harm Reduction. Táto interaktívna, užívateľsky priateľsky vytvorená mapa je online zdroj obsahujúci najnovšie informácie o politike v oblasti znižovania škôd spojených s užívaním drog a príslušných programov na celom svete. Nástroj čerpá informácie z najnovšieho výskumu v oblasti znižovania škôd spojených s užívaním drog (harm reduction), s cieľom poskytnúť rýchly prehľad o situácii v tejto oblasti na celom svete.

Nástroj nájdete na domovskej stránke IHRA na www.ihra.net, alebo priamo na http://www.ihra.net/global-state-of-harm-reduction.

 

31. Pozrite si zaujímavý film, ktorý natočil štáb Maďarskej únie občianskych slobôd HCLU na zasadnutí Európskej siete Harm reduction EHRN vo francúzsku. Sú tam rozhovory s odborníkmi a aktivistami z rôznych krajín.  Pozerajte na:  http://drogriporter.hu/en/eurohrn_marseille

 

30. Harm Reduction International oznámilo sprevádzkovanie nového interaktívneho e-nástroja Global State of Harm Reduction. Táto interaktívna, užívateľsky priateľsky vytvorená mapa je online zdroj obsahujúci najnovšie informácie o politike v oblasti znižovania škôd spojených s užívaním drog a príslušných programov na celom svete. Nástroj čerpá informácie z najnovšieho výskumu v oblasti znižovania škôd spojených s užívaním drog (harm reduction), s cieľom poskytnúť rýchly prehľad o situácii v tejto oblasti na celom svete.
Nástroj nájdete na domovskej stránke IHRA na www.ihra.net, alebo priamo na http://www.ihra.net/global-state-of-harm-reduction.

 

29.  S radosťou oznamujeme všetkým návštevníkom našej stránky, že vznikol nový časopis siete European Harm Reduction Network s názvom The Voice of Harm Reduction. časopis bude publikovaný po anglicky a jeho prvé číslo je venované otázkam predávkovania. Dostupný ehrn_newsletter_sep2011-1

 

28. Je absolútne nevyhnutné, aby do diskusie o reforme drogovej politiky boli zapojení predstavitelia orgánov presadzujúcich právo. Práve na túto tému bolo zorganizované stretnutie v Rio de Janeiro s názvom “Strategické stretnutie o verejnej bezpečnosti a drogovej politike”. Stretnutia sa zúčastnili vysokí predstavitelia orgánov presadzujúcich právo z celého sveta.
Výsledkom stretnutia bolo vypracovanie deklarácie, ktorá zdôrazňuje potrebu prepracovanejších drogových politík, zameraných na znižovanie užívania drog v komunite, a sústredenie sa orgánov presadzujúcich právo na boj so závažnou trestnou činnosťou. Znenie deklarácie je dostupné v angličtine, španielčine a portugalčine na stránke: http://www.soros.org/initiatives/drugpolicy/news/rio-declaration-20111003

 

27. Upozorňujeme na vydanie spoločného usmernenia ECDC-EMCDD- Prevencia a kontrola injekčných ochorení v komunite injekčných užívateľov drog. Materiál EÚ odporúča 7 kľúčových služieb. Viac tu

26. V Českej republike aktuálne prebieha zber podpisov pod petíciu za legislatívne zmeny sprístupňujúce pacientom v ČR liečbu konopem a umožňujúcu jeho výskum. Viac o petícii a liečebnom konope tu

25. Si zanietený pisateľ o verejnom zdraví? Hľadáš priestor kde sa môžeš vyjadriť a podeliť o svoje cenné skúsenosti v oblasti verejného zdravia? UNIVERSAL Health čaká práve na teba. Viac na: http://universalhealth2010.blogspot.com

24. Ak ste nestihli počúvať Slovenský rozhlas, keď Mária Segešová a Barbora Kuchárová hovorili o dobrovoľníctve a práci s užívateľmi drog, môžte si to vypočuť tu: http://www.rozhlas.sk/radio-slovensko/programova-struktura?datum=28.7.2011. Čas 20:05, kliknúť na modrý trojuhoľník.

23. Vo štvrtok 28.7.2011 budeme v Slovenskom rozhlase v živom vysielaní o 20:00 hod na tému dobrovoľníctvo a drogovo závislí. Ak vás táto téma zaujíma, počúvajte.

22. Festivalmi sa snažíme byť k Vám bližšie, poskytnúť Vám rady a oboznámiť Vás so službami Plánu B. Takže najbližšie sa vidíme na Pohode 7.-10.7. v Trenčíne. Tešíme sa na Vás :)

21. Víkend 24.6-26.6. bude Plán B na festivale Summerbeach Rudava. V sobotu v čase medzi 12:15- 13:00 budeme mať prezentáciu v čajovni hneď vedľa Funzone. Téma: S nelegálnymi drogami musíš mať Plán B. Tešíme sa na vás :)

20. e-článok: Drogové razie v školách policajti za teror nepovažujú s vyjadreniami Tatiani Hičárovej na: http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/domace/drogove-razie-v-skolach-policajti-za-teror-nepovazuju.html

19. Udalosti, novinky, jednoducho to hlavné o drogovej problematike a zo sveta drogovej politiky, čo dala do pozornosti sieť harm reduction EHRN nájdete na: http://www.harm-reduction.org/images/stories/library/ehrn_digest_may11_en.pdf. Archivujeme aj v našej knižnici.

18. Vyhlásenie zástupcov spoločenstva ľudí, ktorí užívajú drogy a klientov programu substitučnej terapie (OST) vo Východnej Európe a Strednej Ázii. Podpísali sme i my ;) Viac na: www.harm-reduction.org/statement

17. Pre zaujímavosť na čítanie článok zo SME: Experti: Vojna proti drogám zlyhala, legalizujme ich www.sme.sk

16. Toto síce nie je novinkou, ale dávame do pozornosti a stoji to za to. Ako prišli “narkobaróni” osláviť do Viedne 5O-te výročie Jednotného dohovoru o omamných látkach. http://drogriporter.hu/en/celebrate

15. Nové psychoaktívne látky sa stávajú široko dostupné bezprecedentným  spôsobom  – konštatuje   Výročná správa  EMCDDA–Europol 2010  o nových drogách , ktorú zverejnili v Lisabone . V roku  2010 bol prostredníctvom systému včasného varovania  zistený rekordný počet nových drog  a nahlásený do EMCDDA a Europolu.

Viac čítajte na: www.infodrogy.sk

14. Naša Tatiana Hičárová sa v apríli zúčastnila na konferencii v Bejrúte (o konferencii na: http://www.ihra.net) a okrem iných dobrých vecí z toho vzišlo, že organizácia Plán B sa stala súčasťou siete EHRN- Eurasian Harm Reduction Network (viac: http://www.harm-reduction.org).

EHRN

EHRN

13. O crazy shopoch na webe http://www.sme.sk/c/5798467/informacie-o-produktoch-v-crazy-shopoch-su-na-webe.html

12. Reportáž o nás, o Pláne B a s nami. Veľká vďaka tomu, kto nám pomohol a bol ochotný vystúpiť v TV. http://televizia.joj.sk/tv-archiv/krimi-noviny/13-03-2011.html -okolo 18:35

11.!!!Keby bol svet bez nelegálnych drog, určite by na ňom bolo aj menej problémov. Je zjavné, že taký svet nikdy nebol, nie je a zrejme nebude. Snažíme sa pomáhať tým, ktorí sa kvôli drogám dostali do problémov. Pomôžte nám pomáhať.

Je tu opäť čas, kedy môžte venovať svoje 2% zo svojej  dane z príjmu. A po prvýkrát neziskovej organizácii Plán B n.o.!!!  Vopred Vám ďakujeme, ak sa rozhodnete podporiť našu prácu.

Firmy a živnostníci, živnostníčky ich môžu darovať vypísaním oddielu XIII.  priamo v daňovom priznaní.  K tomu sú potrebné tieto naše údaje: Názov: Plán B n.o., Právna forma: Nezisková organizácia, Sídlo: Páričkova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 42166357.

Pre zamestnancov je potrebné vyplniť vyhlásenie, ktoré si môžete stiahnuť tu -tlacivo na 2% z dane.

Do 15.2.2011 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať výšku dane (musí byť vyššia ako 3,32 EUR) a tú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Vyplnené vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.4.2011 na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska.

Ď A K U J E M E  Ď A K U J E M E  Ď A K U J E M E  Ď A K U J E M E  Ď A K U J E M E  Ď A K U J E M E

11.Od začiatku apríla by sa mal na Slovensku rozšíriť zoznam omamných a psychotropných látok, pričom jednou z nich je aj mefedrón. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú 9.2.2011 schválil vládny kabinet. Novela by mala byť v parlamente prerokovaná v skrátenom legislatívnom konaní. Cieľom novely je doplniť zoznam o približne 38 psychotropných látok I. skupiny. Ako sa uvádza v materiáli, ide o látky, ktoré sa v poslednom čase začali používať na drogovej scéne. “Tieto látky nemajú využitie v lekárstve vo forme liekov, preto sa navrhuje zaradiť ich do zoznamu psychotropných látok I. skupiny,” konštatuje ministerstvo zdravotníctva.

Tzv. crazy shopy už monitorovala aj Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Novelu zákona privítala aj jej ústredná riaditeľka Nadežda Machútová. Tvrdí, že “rozviaže ruky” Národnej protidrogovej jednotke a tým sa otvorí priestor pre ďalšie konanie SOI a Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. V súčasnosti je podľa jej slov po celom Slovensku celkom 12 takýchto prevádzok okrem Nitrianskeho kraja.

Viac: http://www.tasr.sk/23.axd?k=20110209TBB00195http://www.tasr.sk/23.axd?k=20110209TBB00492

10.Crazy shopy budú riešiť aj v parlamente-V Crazy shopoch sa predávajú látky deklarované ako suveníry, ale sa konzumujú. Dôsledky ich požitia sú podobné ako pri  extáze či kokaíne. Jedna predajňa je pri obytnom dome Pentagón vo Vrakuni a druhá pri internátoch v Mlynskej doline. Predávané látky („suveníry“) obsahujú podľa predbežných zistení syntetickú drogu – mefedron, ktorá je zakázaná v 13 krajinách Európskej únie. Problematikou predaja nebezpečných látok v crazy shopoch a ich zatvorením by sa čo najskôr mali zaoberať aj poslanci parlamentu, informoval 2.2.2011 predseda BSK Pavol Frešo. Snaha zakázať prevádzku crazy shopov má veľkú podporu už aj u verejnosti. Viac: http://www.region-bsk.sk/clanok/crazy-shopy-budu-riesit-aj-v-parlamente-886070.aspx

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR do 15. februára predloží do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o omamných a psychotropných látkach, ktorá by mala reagovať na nové drogy predávané formou suvenírov v tzv. Crazy shopoch. Pre TASR to uviedol 1.2.2011 minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH).”Budeme pridávať nové látky do tohto zákona tak, ako prichádzajú,” povedal Uhliarik.

Viac: http://www.lekari.sk/index.php?str=denne_spravy&sprava=1862

9.Dávame do pozornosti kurz letnej školy CEU v Budapešti: Ľudské práva a drogové politiky v termíne od 11. do 22.7.2011. Cieľom kurzu je situovať protidrogové  resp. drogové politiky na celom svete v rámci základných ľudských práv a posúdiť, do akej miery nespĺňajú krajiny a medzinárodné drogové politiky normy ľudských práv. Diskusia sa zameria na chápanie ľudských práv a čiastočne na hodnotenie a posúdenie rozdielov medzi právnymi systémami. Zameranie kurzu bude globálne a účastníci budú vybraní zo všetkých regiónov na medzinárodnej úrovni. Vaše žiadosti o zaradenie do kurzu môžete zaslať do 15.2.2011. Viac info na:http://www.summer.ceu.hu/02-courses/course-sites/drug/index-drug.php

8. Vláda schválila zrušenie Protidrogového fondu Účinnosť zákona sa navrhuje 1. apríla 2011.  Podpredseda vlády zdôvodňuje zrušenie fondu tým, že neplnení svoj účel, ktorým je sústreďovanie a poskytovanie peňažných prostriedkov na prevenciu drogových závislostí, na liečbu a prácu terapeutických komunít  vo verejnom záujme. Podľa riaditeľa Protidrogového fondu Miroslava Žufu vznikol nedostatok prostriedkov na účte fondu preto, lebo jeho financovanie prevzal v roku 2009 Úrad vlády SR.

7.Maďarská únia občianskej slobody pripravila krátky film na podporu Pražskej deklarácie, vyhlásenia zástupcov miestnych samospráv,   zodpovedných za miestne drogovej politiky, pracovníkov v oblasti drogovej prevencie, regulácie, liečby a harm reduction, vrátane výskumných pracovníkov v oblasti drog. Táto deklarácia bola zverejnená na konferencii Urban Drug Policies in the Globalised World. Zdôrazňuje priamy dosah miestnych a regionálnych drogových politík na situáciu v oblasti užívania a zneužívania nelegálnych drog a vyzdvihuje potrebu ich efektivity, pragmatickosti a tvorby na vedeckých základoch. Deklarácia je v angličtine a môže ju podpísať každý,  kto má záujem o túto tému.

Ak chcete podpísať deklaráciu: http://www.urbandrugpolicy.com/en/catalogue/detail/1/72/

6. Drug Law Reform in Latin America je spoločný projekt TNI a Washingtonský úrad pre Latinskú Ameriku  WOLA

môžte sledovať na: http://twitter.com/DrugLawReform

5.V pondelok 8.11. 2010 v Palace Cinemas v Auparku sa uskutoční novinárska projekcia filmu Tomáša Rehorka PIKO, spojená s tlačovou konferenciou. Tento celovečerný film talentovaného mladého režiséra Tomáša Rehorka PIKO, bol pôvodne zamýšlaný ako dokument, ktorý napriek tomu, že sa odohráva v (takmer) dávnej minulosti, hovorí o téme aktuálnej a horúcej aj v našich časoch- o drogách.

www.pikofilm.cz/PIKO

4.Veľmi zaujímavá reportáž na tému Mýty o marihuanevysielaná na ČT v relácii HYDE PARK s hosťom Michalom Miovským

Mýty o marihuane- HYDE PARK

3. Dávame do pozornosti www.dekriminalizacia.sk

2. Praha: Konferencia “Mestská a regionálna politika v ére globalizácie”

Na tejto konferencii sa zúčastnil aj Plán B n.o. prostredníctvom Tatiany Hičárovej

Hlavnou témou konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch od 30. septembra do 2. októbra 2010, boli najnovšie trendy v protidrogovej politike a súvisiacich intervenciách na miestnej a regionálnej úrovni.

Cieľom konferencie bolo sústrediť na jedno miesto zástupcov troch kľúčových skupín pôsobiacich v protidrogovej politike na miestnej a regionálnej úrovni – politikov a držiteľov rozhodovacích právomocí, pracovníkov služieb a inštitúcií, ktoré realizujú opatrenia protidrogovej politiky v praxi, a pracovníkov pôsobiacich v oblasti komunitného plánovania, hodnotenia a výskumu.

Urban Drug Policies

1. Projekt evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov Trestného zákona SR- zadávateľ a realizátor NOS OSF

O projekte a zároveň Záverečná správa na stiahnutie

Naša kolegyňa Tatiana Hičárová bola vedúcou výskumného tímu, v ktorom pôsobili taktiež Silvia Miklíková a Mária Krošláková. Dňa 5.8. 2010 bola tlačová konferencia (reportáž v našej knižnici), kde predstavili Tatiana Hičárová a Tomáš Zábranský Záverečnú správu projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov Trestného zákona SR.